ברוכים הבאים ל-avinion

שירותים פיננסים בע"מ

מזניקים את ה-BDI שלך לשמיים

ABOUT US

אודותינו

AVINION  מתמחה במחיקה ותיקון של נתוני אשראי שליליים.

חברתנו תדאג להעביר אתכם מחיווי אדום  לירוק.

בעזרת השירות האדיב והמקצועי שלנו היה ניתן לקצר או למחוק את חיווי האשראי ולהתנהל באופן תקין מול הבנקים, חברות האשראי ושאר המוסדות הפיננסיים בשגרה מלאה ללא הסחות דעת כלכליות.

אז אם יש לכם היסטוריה שלילית בבנקים, אנחנו הולכים לשים לזה סוף!

אם הבנק דיווח עליכם נתונים שליליים באופן שגוי, אנחנו נילחם בשבילכם ונדאג לתקן את הדיווח.

עם וותק של שנים ומספר לא קטן של תיקוני דירוג אשראי, אנחנו נדאג למחוק את העבר ולעזור לכם לפתוח דף חדש וטוב יותר 🙂

כל זאת עם שירות אישי, אדיב ומקצועי כאחד.

אז מה זה בכלל חיווי אשראי?

חיווי אשראי מהווה המלצה מלשכת האשראי. בעצם האם הם כלשכת אשראי, ממליצים או לא ממליצים שגוף פיננסי יתן לכם אשראי או הלוואה. חשוב לזכור שחיווי אשראי הוא המלצה של כן או לא, בשונה מדירוג אשראי המהווה ערך מספרי.

בחודש אפריל 2019 נכנס לתוקפו חוק נתוני האשראי. מאז, כלל הבנקים בישראל, חברות מימון חוץ בנקאיות וגופים פיננסים שמלווים אשראי ומוצרי מימון כאלה ואחרים משתמשים בדירוג האשראי כדי לבצע "הערכת סיכונים" על יכולות הפירעון של לקוח שמבקש אשראי, מימון או הלוואה.

ובפשטות- ככל שציון דירוג האשראי שלכם גבוה יותר, כך הגוף המלווה יציע לכם תנאים יותר טובים עם ריביות יותר נמוכות.
חיווי ירוק– ממליצים או חיווי אדום– לא ממליצים.

אז במה מגביל אותי עבר כלכלי שלילי?

למשק בית בעל עבר כלכלי שלילי יש מספר הגבלות שהופכות את ההתנהלות הכלכלית לקשה אפילו יותר כגון: לא ניתן לקבל כרטיס אשראי, מסגרת אשראי נמוכה, לא ניתן להנפיק פנקס צ'קים, הגבלות בחשבון, מסורבים להלוואות,
למשכנתאות ועוד הרבה אחרים. וזה עוד לפני שלקחתם בחשבון את ההוצאות הגבוהות גם ככה ואת התנאים הירודים הקיימים.

מידע לציבור ממערכת נתוני אשראי

זכויות הלקוח

זכויות הלקוח
כדי לאזן בין הצורך ליישם את החוק ולהשיג את מטרותיו לבין זכותו של הלקוח לפרטיות, החוק מעניק לכל לקוח שנכלל במערכת שלוש זכויות מרכזיות:

זכות לדוח ריכוז נתונים בחינם   
כל לקוח זכאי לקבל בכל שנה (בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר) דוח ריכוז נתונים אחד בחינם. את הדוח ניתן להזמין באמצעות אתר האינטרנט של המערכת, באמצעות המענה הקולי הממוחשב או באמצעות נציג טלפוני.דוחות נוספים ניתן לקבל בתשלום, כמפורט במחירון השירותים.

זכות להגבלת מסירה של נתוני אשראי    
כל לקוח יכול להגביל את מסירת נתוני האשראי שנכללים לגביו במערכת לכל נותני האשראי או לחלקם, לפי בחירתו. ניתן לבחור אם להגביל את מסירת המידע לכל הגופים באופן גורף או רק לחלק מהגופים לפי קבוצת השתייכות לפי סוג הגוף או באופן פרטני לפי שם הגוף.

חשוב לזכור!

הגבלת מסירה במערכת גוברת על כל הסכמה למסירת מידע שתינתן לאחר מכן לנותן אשראי, לכן כדי לאפשר לנותן אשראי לקבל מידע לאחר שבוצעה הגבלת מסירה חובה לבטל את ההגבלה במערכת.

 

זכות להפסקת איסוף של נתוני אשראי    
כל לקוח יכול לבקש שנתוני האשראי שמועברים לגביו ממקורות המידע לא יישמרו במערכת נתוני אשראי. בקשה זו תבוצע באופן מיידי למעט כאשר הלקוח נמצא בתקופת הגבלה.

חשוב לזכור! הפסקת איסוף נתוני אשראי של לקוח מוחקת את כל הנתונים שנשמרו במערכת עד למועד הפסקת האיסוף כולל מידע חיובי.

בנוסף לנתונים, נמחקים גם כל הדוחות שהוזמנו מהמערכת בעבר ולא יתאפשר לבצע אחזור של דוחות אלה לאחר הפסקת איסוף נתונים.

מחיקת המידע מהמערכת עלולה לפגוע ביכולת לקבל אשראי בתנאים מיטביים.

המידע שקיים בדו"ח נתוני אשראי

בפרקים של דוח נתוני האשראי מפורטים נתונים על חשבונות ועסקאות שבהם הלקוח חייב והם בסטטוס פעילות, ועסקאות וחשבונות שבהם הלקוח ערב. המידע עצמו מופרד בפרקים ובסעיפים לפי כל גורם ותקופה.

הפרקים הינם:

פרק 1 – תמצית נתוני לקוח: ניתן לראות את כל המידע על הלקוח בשורה מתומצתת, כמו למשל: חשבונות עובר ושב, הלוואות, משכנתאות, מסגרות אשראי מתחדשות, נתונים המעידים באופן מובהק על אי עמידה בפירעון תשלומים וגרף המפרט את יתרות החוב בשנה האחרונה.

פרק 2- חשבונות עובר ושב: הפרק מפרט את כל המידע על חשבונות העו"ש של הלקוח, כמו למשל: שם הגוף שמדווח, מזהה העסקה, תאריכי התחלה וסיום, מטבע, לקוחות חייבים ומעורבים, מסלולי ריבית, מידע על המחאות והוראות חיובי לחשבון לרבות כאלו שלא כובדו.

פרק 3 – מידע מפורט על עסקאות פעילות: הפרק מפרט על החשבונות וההלוואות הפעילות של הלקוח, כמו למשל מסגרת אשראי, משכנתא, הלוואה לרכב, תאריכי עסקאות, מטבע, לקוחות מעורבים, מסלולי ריבית, בטחונות ועוד.

פרק 4 – מידע מפורט על עסקאות לא פעילות: נפרק זה כולל כולל את כל המידע שהלקוח סיים להחזיר כמו חשבונות והלוואות שהסתיימו (בדומה לפרק 3).

פרק 5 – מידע שהתקבל מרשויות וגופים ציבוריים: בפרק זה מפורטים נתונים מהוצאה לפועל, כונס הנכסים, מוגבלים של בנק ישראל ולהם יש השפעה שלילית חזקה מאד על דירוג האשראי ועל חיווי האשראי עד כדי סירוב לתת ללקוח אשראי, הלוואה או משכנתא חדשה. המידה וללקוח אין דיווח מגורמים אלו יופיע בדוח שלא התקבל דיווח מהם.

פרק 6 – פניות לקבלת מידע על הלקוח: בפרק יפורטו כל הפניות שביצעו חברות וגופים ללשכות האשראי, למשל כאשר לקוח ביקש הלוואה ובנק בדק עליו- זה יופיע תחת הפרק הזה. בנוסף לפניות האלו יכולים גופים להנפיק דוחות גם ללא אישור לקוח. יפורטו בדוח פירוט הפניות לרבות שמות לשכות האשראי, מטרות הפנייה ושם הגורם שביקש. בנוסף יפורטו בקשות לאשראי בחצי שנה האחרונה וריכוז פניות לקבלת מידע מכל סוג בתקופת הדוח.

פרק 7 – פעולות מנהליות: בפרק זה יפורטו כל הפעולות שלקוחות עשו במערכת כמו בקשות להגשה, משיכת דוח ריכוז, בקשה להגבלת מסירת נתוני אשראי ובקשות לתיקון מידע.

פרק 8 – מילון מונחים: מילון מונחים כללי שמסביר על המושגים בדוח האשראי ומשמעויות.

Our Services

השירותים שלנו

אנשי קשר ונציגים

אנו דוגלים בליווי צמוד של הלקוחות שלנו מהרגע הראשון ועד להשגת המטרה!

שירות ואחריות

אנו עושים כמיטב יכולתינו כדי להפוך את תהליך השינוי לקל ופשוט. באחריות!

תיקוני דירוג

דואגים להעביר אותכם מחיווי אדום לירוק כדי שתצאו לדרך כלכלית חדשה!

הכל כלול במחיר

בלי הפתעות ובלי תשלומים נוספים במהלך התהליך. כלל התשלומים יוצגו בפניכם מתחילת התהליך

Frequently Asked Questions

שאלות נפוצות

דוח אשראי הוא דוח שמפיקה לשכת אשראי עבור נותן אשראי על בסיס נתונים שמועברים ללשכה מהמערכת.

הדוח מבוסס על נתוני אשראי מ-3 השנים האחרונות בלבד והוא מסייע לנותן אשראי להחליט אם לתת ללקוח אשראי ובאילו תנאים. כדי להפיק דוח אשראי, נותן אשראי חייב לקבל את הסכמת הלקוח למסירת המידע עליו ממערכת נתוני אשראי.

חיווי אשראי זו הבעת דעה על ידי לשכת אשראי האם יש לתת ללקוח אשראי (כן/לא) לאור הנתונים לגביו במערכת נתוני אשראי. בכל מקרה, ההחלטה האם לתת אשראי ללקוח היא של נותן האשראי בלבד ועל אחריותו.

חיווי אשראי זו הבעת דעה על ידי לשכת אשראי האם יש לתת ללקוח אשראי (כן/לא) לאור הנתונים לגביו במערכת נתוני אשראי. בכל מקרה, ההחלטה האם לתת אשראי ללקוח היא של נותן האשראי בלבד ועל אחריותו.

העברת נתוני האשראי שלך לצורך הפקת דוח אשראי מחייבת תמיד את הסכמתך!

יחד עם זאת, במקרים שבהם מתבקש חיווי אשראי וקיימים נתונים שמעידים באופן ברור על כך שלא עמדת בפירעון התחייבויות כספיות, נתוני האשראי שלך יועברו ללשכת אשראי גם ללא הסכמתך אך לא לנותן האשראי.

זכותך להפסיק את איסוף נתוני האשראי שלך בכל עת, למעט כאשר החלה תקופת הגבלה.

חשוב לזכור!

הפסקת איסוף הנתונים גורמת גם למחיקת כל המידע שנאסף במערכת עד למועד בקשתך, לרבות מידע חיובי שעשוי לשפר את דירוג האשראי שלך. כלומר הפסקת איסוף הנתונים עשויה להשפיע לרעה על יכולתך לקבל אשראי בתנאים מיטביים. גם דוחות שהזמנת בעבר נמחקים מהמערכת ולא יתאפשר לאחזר אותם.

אם ברצונך למנוע מנותני אשראי לקבל את המידע שלך אך עדיין לשמור את הנתונים במערכת לשימושך האישי, ניתן להגביל את מסירת נתוני האשראי שלך לגופים לפי בחירתך במקום לבצע הפסקת איסוף נתונים.

משך הזמן תלוי בערוץ התקשורת שבו ביקשת לקבל את התשובה או הדוח:

אם בחרת בדואר אלקטרוני, משך הזמן צפוי להיות עד שעתיים ובד"כ פחות מכך.

אם בחרת בדואר רגיל, ההתייחסות תישלח תוך 24 שעות אך משך ההגעה לביתך תלוי בחברת הדואר.

דו"ח חיווי אשראי של לשכות האשראי הינו המלצה לאחר בחינת "תמצית" דוח נתוני האשראי והוא בעצם עוזר לגופים הפיננסים, כדוגמת הבנקים, להבין האם לתת אשראי, הלוואה או משכנתא ללקוח. כאשר הנתונים בעיקרם חיוביים אז יופיע חיווי ירוק (Go) שהינו חיובי כמובן. לקוחות "ירוקים" לרוב יוכלו לקבל אשראי ומימון בתנאים טובים לעומת לקוחות "אדומים".

חיווי אשראי זו בעצם המלצה של לשכת האשראי בפורמט של "כן" או "לא", ירוק ואדום בהתאמה האם יש לתת ללקוח אשראי, הלוואה או משכנתא.

כאשר הנתונים בעיקרם שליליים אז יופיע חיווי אדום (No-Go) שהינו שלילי כמובן.

 חיווי אשראי מתבסס בעצם על מידע גלוי שיש על הלקוחות בהתנהלות הפיננסית שלהם מול הבנקים ומול גופים אחרים כדוגמת אי כיבוד שיקים, פיגור בהלוואה, חריגה בחשבון, תיקים בהוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, ועוד…

המערכת אוספת נתונים על כל לקוח במערכת, כלומר על כל אדם בגיר (מלאו לו 18 שנים) שמקור מידע דיווח לגביו נתוני אשראי, לרבות בפעילותו כעוסק.

תחילת איסוף הנתונים משתנה בהתאם לסוג מקור המידע המדווח: נתוני אשראי ממקורות מידע בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי נאספים החל מחודש מאי 2016. נתוני אשראי ממדור מוגבלים בבנק ישראל, לשכות ההוצאה לפועל והכונס הרשמי נאספים החל מה-31 אוגוסט 2018. נתוני אשראי ממקורות מוסמכים (נותני אשראי שאינם בנקים) נאספים החל ממועד הרישום של מקור המידע במערכת. לכן, אם לדוגמה פרעת הלוואה בשנת 2015 או סגרת תיק בהוצאה לפועל בשנת 2017, מידע זה לא דווח אלינו ולא ייכלל במערכת נתוני אשראי.

נתוני האשראי שנאספים במערכת הם שלכם, לכן אתם תמיד יכולים לקבל אותם לשימושכם האישי. אם תתנו את הסכמתכם תוכלו לאפשר גם לנותן אשראי לקבל את הנתונים שלכם לצורך קבלת הלוואה חדשה. נותן האשראי יקבל דוח אשראי שיסייע לו להעריך את האופן שבו אתם עומדים בהלוואות שלקחתם וכך יוכל להתאים לכם את ההלוואה.

העברת נתוני האשראי שלך לצורך הפקת דוח אשראי מחייבת תמיד את הסכמתך! יחד עם זאת, במקרים שבהם מתבקש חיווי אשראי וקיימים נתונים שמעידים באופן ברור על כך שלא עמדת בפירעון התחייבויות כספיות, נתוני האשראי שלך יועברו ללשכת אשראי גם ללא הסכמתך אך לא לנותן האשראי.

זכותך להפסיק את איסוף נתוני האשראי שלך בכל עת, למעט כאשר החלה תקופת הגבלה.

חשוב לזכור! הפסקת איסוף הנתונים גורמת גם למחיקת כל המידע שנאסף במערכת עד למועד בקשתך, לרבות מידע חיובי שעשוי לשפר את דירוג האשראי שלך. כלומר הפסקת איסוף הנתונים עשויה להשפיע לרעה על יכולתך לקבל אשראי בתנאים מיטביים. גם דוחות שהזמנת בעבר נמחקים מהמערכת ולא יתאפשר לאחזר אותם.

אם ברצונך למנוע מנותני אשראי לקבל את המידע שלך אך עדיין לשמור את הנתונים במערכת לשימושך האישי, ניתן להגביל את מסירת נתוני האשראי שלך לגופים לפי בחירתך במקום לבצע הפסקת איסוף נתונים.

פיגור בתשלום הלוואה מדווח למערכת כאשר מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

 • עברו 30 ימים מהמועד שבו הלקוח היה צריך לשלם.
 • הסכום שלא שולם עולה על 200 ש"ח.
 • נמסרה הודעה ללקוח על הפיגור בתשלום.

בנתוני האשראי שמועברים לנותן אשראי באמצעות לשכת אשראי נכלל רק מידע שדווח ב-3 השנים האחרונות לפני מועד בקשת המידע.

יובהר כי גם אם קיים ברשותנו מידע על תקופה ארוכה יותר (עומק מידע שגדול מ-3 שנים), המערכת לא מעבירה את המידע הנוסף לאף גורם מלבדך.

הסכמה למסירת נתוני אשראי צריכה להינתן מרצונו החופשי של הלקוח וההחלטה בעניין זה היא של הלקוח בלבד.

יחד עם זאת, נותן אשראי אינו חייב להעניק אשראי ללקוח ובמסגרת בחינת בקשה לאשראי הוא נדרש לכלול בשיקוליו גם את יכולת ההחזר של הלקוח. נותן אשראי רשאי לקבוע שנתוני האשראי של הלקוח דרושים לו לצורך ההחלטה אם לאשר את בקשת הלקוח לאשראי ובלעדיהם לא יסכים לתת אשראי.

חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 הוא חוק ישראלי, שמטרתו להסדיר פתיחת מערכת נתוני אשראי, שמנוהלת על ידי בנק ישראל. החוק מגדיר את המידע הפיננסי שנאסף על לקוחות של גופים פיננסיים ואת דרכי הפצתו, ומסדיר דרך לשיתוף בנתוני אשראי של הגופים הפיננסיים השונים. החוק נועד לקבוע הסדר לענייני האיסוף, הניהול והשימוש בנתוני האשראי. החוק היא פשוטה, לקבוע איזה מידע פיננסי נאסף על אזרחי ישראל, חיובי ושלילי כאחד, זאת במטרה לסייע לגופים הפיננסים בישראל לקבל החלטות בנוגע לנתינת אשראי ללקוחותיהם. החוק מגדיר איך יאסף המידע ומהם הפרמטרים שיהיו להגדרת לקוח חיובי שממליצים עליו לקבל אשראי לעומת לקוח שלילי, שאינו עומד בהתחייבויותיו. החוק יצא כחלק ממגמת פתיחת ענף האשראי והבנקאות לתחרות בריאה יותר מהמצב שהיה קיים, שבו הבנקים שלטו בענף האשראי הצרכני. לפני שיצא החוק, מלבד הבנקים לשאר הגופים שנותנים הלוואות, מימון ומשכנתאות לא היה איך לאמוד את ה"סיכון" של הלווים. כלומר מי לקוח טוב ושעומד בהתחייבויות שלו ומיהו לקוח "רע" שנוטה לפגר בתשלומים ועוד. דבר נוסף, בעבר המידע שהיה מדווח היה שלילי בלבד (בגלל זה עד היום המונח השגור בפי הרוב הוא "BDI שלילי" ולא חיווי אדום). אך כיום, המידע החיובי גם נאסף ועוזר לגופים הפיננסים לקבל החלטות. החוק החליף את חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002.[1]

המידע בדוח כולל דיווחים של בנקים, התחייבויות, הליכים משפטיים, תיקים בהוצאה לפועל, הלוואות ועוד. מידע שלילי שנפוץ בדוחות ריכוז הנתונים הינו:

 • לקוחות שאינם עומדים בפירעון הלוואות והוראות קבע/ הרשאות לחיוב חשבון.
 • לקוחות עם חשבונות שמוגדרים/מוגבלים חמור
 • לקוחות שקיבלו הפטר בשנים האחרונות.
 • לקוחות במהלך או לאחר פשיטת רגל
 • לקוחות עם תיקי הוצאה לפועל פתוחים וסגורים כאחד
 • לקוחות עם עיקולים.

מטרתו של החוק הייתה לשכלל את ענף האשראי הצרכני בארץ על ידי מתן אפשרות לנותני מימון, אשראי או עסקה אחרת לקבל פירוט על המידע וההתנהלות הפיננסית של אזרח כלשהו על מנת לאמוד את מידת הסיכון שבסגירת עסקה עם אותו אדם. הדבר מיטיב עם לקוחות שמתנהלים נכון פיננסית, משום שכך הבנקים והגופים המלווים מקטינים את רמת הסיכון אל מול חלק מהלקוחות ובכך יכולים לתת להם תנאי ריבית מעולים.

עם חקיקת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016  בשנת 2016 החלו לאסוף פרטים אודות המידע  וההתנהלות הפיננסית של כל אזרחי ישראל למעט אזרחים שהגישו בקשה שלא לאסוף מידע עבורם, אך זה משתנה לפי סוג מקור המידע.

עד יציאת החוק נאספו רק נתונים שליליים על ידי חברות BDI ודומיהן, לאזרחים שפתחו דף חדש לא היה ניתן לעשות דבר מלבד להמתין 3 שנים ומעלה במקרה הטוב. כיום, המאגר של בנק ישראל אוסף נתונים חיוביים ונתונים שליליים מכלל הגופים הפיננסים בישראל בעזרת לשכות האשראי. לשכות אלו מנפיקות דו"חות וממליצות לגופים הפיננסים האם לאשר אשראי ללקוחות וקבועות את דירוג האשראי שלהם. וכך, לקוחות טובים יזכו לאשראי בתנאים טובים ולקוחות פחות טובים יקבלו תנאים גרועים או שיסרבו לקבלת מימון.

כאשר ניגשים לבנק או לגוף חוץ בנקאי הוא מבצע בדיקה של חיווי האשראי של הלקוח במערכות שלו. את הבדיקה הוא עושה אל מול לשכות האשראי (BDI / D&B או קו מנחה בעתיד). הפלט שיקבל הבנקאי הוא אחד מהשניים: ירוק– GO או אדום NO-GO.

מטרת הבדיקה היא להמליץ לבנק על רמת הסיכון של הלקוח ובכך לסייע לו בקבלת ההחלטות בתהליך אישור האשראי.

הלקוחות שמקבלים חיווי ירוק הם אותם לקוחות שעומדים בהתחייבויות שלהם ללא קושי ויוגדרו כלקוח חיובי והם יקבלו משכנתאות לרכישת דירה, כרטיסי אשראי, מסגרות גדולות, הלוואות ועוד כמובן לפי שיקול דעת הגוף הפיננסי.

הלקוחות שמקבלים חיווי אדום הם  אותם לקוחות שלא עומדים בהתחייבויות שלהם ויוגדרו כלוקח שלילי והם יסרבו או שיקבלו ריביות ותנאים מאד גרועים לבקשתם.

אך מאז יציאת החוק גם ישנן חדשות טובות, ישנם מקרים מסוימים בהם ניתן לתקן את הדו"ח, לשפר אותו ואף למחוק אותו. ישנן סיבות רבות, בין הסיבות: חובות שחלה עליהן התיישנות, טעות בדיווח, אי רלוונטיות, שוני בהתנהלות לעומת מה שדווח ועוד הרבה דוגמאות.  לכל אלו שניתן למחוק להם את ה"כתמים" השליליים תפתח בפניהם אפשרות להגיע לבנקים עם דף חלק ונקי או להתחיל דף חדש בחייהם ולאחר שיתנהלו כסדיר לפנות לבנק לבקשות חדשות..

הגופים הפיננסים ונותני האשראי בישראל מסתמכים היום על דוח נתוני האשראי ועל הציון שהמערכת נותנת לכל לקוח. המשמעות היא שהציון ישפיע על קבלה או אי קבלה של אשראי, הלוואה או משכנתא. ובמידה ואושרה הבקשה- הציון ישפיע על התנאים של ההלוואה (אם יהיו טובים) והעל הריביות של המשכנתא (האם יהיו נמוכות).

בעצם הציון משקף את רמת הסיכון של ניתנת אשראי ללקוחות. מידע חיובי יתרום בקבלת האשראי ומידע שלילי יגרום לכך שתשלמו עלויות גבוהות יותר בדמות ריביות גבוהות, עמלות גבוהות, בתנאים ירודים ואף בסירוב.

אילו פעולות אני יכול לבצע במאגר נתוני האשראי?

כחלק מזכויות אזרחי המדינה לכל לקוח יש אפשרות לבקש להפסיק איסוף של נתוני האשראי, לבקש דוח אשראי צרכני אחת לשנה ללא עלות ולהגביל מסירה של נתוני מידע שליליים וחיוביים שלו לגופים פיננסים.

לא, לכל אזרח יש דו"ח אשראי שונה בהתאם להתנהלות ולהיסטוריה שלו ולכן ישנם מקרים מורכבים שמונעים אפשרות למחוק נתונים שליליים. את התשובה הפרטנית האם אפשר למחוק תקבלו מאתנו לאחר בדיקה חינמית של מומחי האשראי שלנו.

כן, מאז יציאת חוק נתוני האשראי באפריל 2019 הכולל תקנות ודרישות חדשות, ניתן למחוק רישומים שליליים בעקבות מידע שהינו שגוי, לא רלוונטי ו/או ישן. לבדיקה שלחו אלינו את הדו"ח  למייל או התקשרו לעזרה בהנפקתו.

מייל: info@avinion.co.il

בוודאי, כאשר נותן האשראי רואה שאתם עם דירוג נמוך, אדום ושלילי הוא יכול לתמחר את התנאים ביקר (למשל ריביות מאד גבוהות) ואף לסרב לבקשתכם.

אם זה בקבלת הלוואה, מימון לרכב, משכנתא, פתיחת חשבון, כרטיס אשראי חדש, חידוש מסגרות עובר ושוב ועוד.

כאשר גוף מלווה יבצע עליכם בדיקת חיווי אשראי יופיע לו חיווי ירוק ומבחינתו תהיו תקינים לקבלת אשראי, מימון, הלוואה או משכנתא.

כל גוף יכול להחליט האם לאשר אתכם או לא.

במקרים מסוימים לאחר השירות יאשרו אתכם ובמקרים אחרים גם לאחר שננקה את הנתונים לא תאושרו.

מאילו סיבות?

סך התחייבויות גבוה (אובליגו), יחס החזר מהכנסה גבוה= כמה אתם מרוויחים בחודש מול כמה אתם מוציאים על התחייבויות בהחזרים חודשיים, אין מספיק מידע עליכם ( לעיתים הבנקים ירצו לחכות תקופת זמן ולראות התנהלות תקינה).

אנו ממליצים לאחר מחיקת הדוח להתנהל פיננסית נכון ולא להיגרר לשום הליך שלילי שיחזיר אתכם אחורה! כדוגמת צ'קים ללא כיסוי, החזרי חיוב של הוראות קבע, חובות בהוצאה לפועל ועוד.

התשובה המדויקת לכך תלויה במודל הדירוג של כל לשכת אשראי, אך ישנם מספר עקרונות מנחים שעשויים לסייע בכך:

 1. הקפידו על תשלום כל התחייבות במלואה ובזמן.
 2. התאימו את מסגרות האשראי לרמת הצריכה שלכם והימנעו ככל האפשר מחריגות.
 3. ודאו שנתוני האשראי שלכם נכונים, שלמים ומדויקים. אם מצאתם טעות בנתונים, פנו בהקדם לתקן אותה.

ניתן לפנות ללשכת האשראי שהפיקה את הדירוג ולברר מהן הסיבות שהובילו לדירוג האשראי שקיבלתם.
אם דירוג האשראי שהתקבל מבוסס על נתונים שגויים או חסרים, יש להגיש בקשה לתיקון מידע ולאחר מכן לבחון את דירוג האשראי שוב. בקשה לתיקון מידע ניתן להגיש למקור המידע שדיווח את אותם נתונים או אל היחידה לפניות הציבור של מערכת נתוני אשראי.

ניתן לפנות לכל לשכת אשראי ולהזמין ממנה את דירוג האשראי שמחושב עבורך לפי מודל הדירוג שלה.
ניתן לקבל את פרטי הלשכות ודרכים ליצירת קשר בעמוד לשכות אשראי שבתפריט משתתפי המערכת.
לשכת האשראי רשאית לגבות תשלום עבור השירות.

מודל לדירוג אשראי הוא אמצעי להערכת היכולת של לקוח לעמוד בהתחייבויותיו ולפרוע את חובותיו בזמן.
באמצעות המודל ניתן לחשב דירוג אשראי עבור כל לקוח ולהעריך את ההסתברות שאותו לקוח יוכל לעמוד בהתחייבויותיו. דירוג אשראי גבוה משקף סיכון נמוך עבור נותן האשראי ולכן הוא יאפשר ללקוח לקבל תנאים טובים וריביות נמוכות יותר.

מודל לדירוג אשראי הוא מודל סטטיסטי שמפותח על בסיס נתוני אשראי היסטוריים.

בכל לשכת אשראי מנתחים כמות עצומה של נתוני אשראי אנונימיים משלוש השנים האחרונות, ומחפשים נתונים שנמצאים במתאם גבוה עם אירועי כשל בהחזר הלוואה. כלומר, בלשכה בוחנים מקרים שבהם לקוחות לא החזירו הלוואות בזמן, ומנסים למצוא נתונים שמשותפים ללקוחות אלה ועשויים לשמש כסימנים מוקדמים לכשל בעתיד.

לאחר ניתוח הנתונים נקבעת נוסחה שמשקללת את ההשפעה של כל נתון לפי הממצאים ובאמצעותה ניתן לחשב עבור כל לקוח את דירוג האשראי שלו.

נתוני האשראי שלך מוזנים לנוסחת מודל הדירוג שנקבעה מראש והתוצאה שמתקבלת היא דירוג האשראי שלך.

דירוג אשראי בישראל מסייע לבחון בקשות אשראי חדשות ביעילות ובעקביות. שימוש בדירוג אשראי מזרז את הטיפול בכל בקשה מכיוון שהוא מצמצם מידע רב על הלקוח לערך יחיד בטווח קבוע. ככל שגובר הצורך לקבל אשראי מהיר באמצעים דיגיטליים, גובר גם השימוש במודלים אוטומטיים להחלטה על מתן אשראי, כדוגמת מודל הדירוג. דירוג אשראי משמש גם לצורך ייעוץ פיננסי ללקוח שבו בוחנים את התנהלות הלקוח בתחום האשראי וכיצד ניתן לשפרה. זמינות המידע מאפשרת לקבל מיידית הצעות מנותני אשראי שונים וכך לקדם את התחרות בשוק האשראי.

רק לשכת אשראי שקיבלה רישיון מהממונה על שיתוף בנתוני אשראי רשאית להפעיל שירות לדירוג אשראי.

נתוני האשראי שמופרדים מפרטי הזיהוי של הלקוחות לצורך פיתוח מודלים, נשמרים במאגר ייעודי בבנק ישראל (מאגר מותמם).
לשכת אשראי רשאית לקבל גישה למאגר המותמם רק לצורך פיתוח מודל הדירוג שלה.

החוק אוסר על לשכת אשראי להשתמש בנתונים הבאים בפיתוח המודל:
מין, גיל, נטייה מינית, גזע, דת, ארץ מוצא, לאומיות, מקום מגורים, מצב משפחתי או מצב בריאותי.

סביר להניח שדירוג אשראי הוא נתון אחד מתוך מגוון נתונים שבעזרתם קובע נותן אשראי את הריבית ללקוח.
דירוג אשראי יכול לסייע בתהליך מתן אשראי ללקוח, אך יש נתונים רבים שעשויים להשפיע על גובה הריבית, למשל: סך ההכנסה של הלקוח, שווי הנכסים שבבעלותו, קיומה של בטוחה או ערבות אחרת שניתנה.

דירוג אשראי בהחלט יכול להשתנות כל הזמן בהתאם לנתונים שנאספים במאגר במועד בקשת דירוג האשראי.
חשוב לזכור שהחוק מחייב נותן אשראי להשתמש בנתונים עדכניים בלבד, כלומר בתוך 60 ימים מקבלת הנתונים לכל המאוחר.

Testimonials

המלצות

contact us

צור קשר

מעוניינים בשירותים שלנו? השאירו פרטים ואחד מנציגינו ייצור עמכם קשר בהקדם האפשרי.

סניף חיפה
דרך העצמאות 45 חיפה

סניף תל אביב
מגדל עזריאלי

סניף ראשי באר שבע
מתחם גב ים נגב פארק
באר שבע 84709

מילון מונחים

אחזור דוח / דוח מאוחזר

דוח שנשלח ללקוח בעבר והוא מבקש לקבלו שוב (למשל: דוח ריכוז נתונים, דוח תמצית נתוני לקוח וכדומה). אחזור של דוח מחייב קבלת מידע שאפשר לאתר את הדוח בארכיב המסמכים של המערכת.

לתשומת לב: מונח זה אינו כולל מכתבים והודעות שנשלחו ללקוח.

אי הכללת נתוני אשראי

ראו: הפסקת איסוף נתוני אשראי

איסוף נתוני אשראי

קליטת נתוני אשראי של לקוח ממקורות המידע ושמירתם במערכת נתוני אשראי.

בקשה לתיקון מידע

בקשה של לקוח לתקן נתון מידע לגביו שמופיע במערכת, אם הוא סבור שהמידע אינו נכון, אינו שלם או אינו מדויק.

גורמים קשורים לעסקה

גורמים שהם חייבים בעסקה יחד עם הלקוח – כלומר, הם לווים יחד איתו, או שהם ערבים לעסקת אשראי של הלקוח.

דוח אשראי

דוח שמפיקה לשכת אשראי עבור נותן אשראי על בסיס נתונים שמועברים ללשכה ממערכת נתוני אשראי.

הדוח מסייע לנותן האשראי להחליט אם לתת ללקוח אשראי ובאילו תנאים.

כדי להפיק דוח אשראי, נותן אשראי חייב לקבל את הסכמת הלקוח למסירת המידע עליו ממערכת נתוני אשראי.

דוח חשבונות עובר ושב ועסקאות פעילות

דוח שמציג מידע על התנאים והיתרות של עסקאות האשראי שביצע הלקוח בכל הגופים הפיננסיים שמדווחים למערכת.

דוח מידע שהתקבל מרשויות ומגופים ציבוריים

דוח המציג מידע על תיקים והליכים משפטיים שנפתחו כנגד הלקוח על ידי ההוצאה לפועל וכונס הנכסים הרשמי, ואת הצווים וההגבלות על חשבונותיו לפי חוק שיקים ללא כיסוי.

דוח פניות לקבלת מידע על הלקוח

דוח שמציג פניות של צדדים שלישיים לקבלת נתוני אשראי של הלקוח.

הדוח מפרט בין היתר את שם הגורם הפונה, הלשכה שדרכה נעשתה הפנייה וכן המטרה שלשמה התבקש המידע.

דוח פעולות מנהלי

דוח שמרכז את בקשות הלקוח לביצוע פעולה או להזמנת דוחות ממערכת נתוני אשראי, וגם את רשימת ההודעות שנשלחו אליו באופן אוטומטי מהמערכת. הזמנת דוח מנהלי אינה כרוכה בתשלום.

דוח ריכוז נתונים

דוח שמפיקה מערכת נתוני אשראי עבור לקוח שבו מרוכזים נתוני האשראי שנאספו עליו.

לכל לקוח יש זכות לקבל בכל שנה (בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר) דוח ריכוז נתונים אחד בחינם.

דוח תמצית נתוני לקוח

דוח תמציתי שמציג את עסקאות האשראי הפעילות של הלקוח, הליכים פתוחים לגביו בהוצאה לפועל ואצל הכונס הרשמי וכן הגבלות קיימות על חשבונותיו לפי חוק שיקים ללא כיסוי.

דירוג אשראי

ציון שמשקף הערכה לגבי היכולת של לקוח לעמוד בפירעון התחייבויות האשראי שלו במועדן הצפוי. ציון זה מבוסס על מודלים סטטיסטיים וכן על הנתונים הספציפיים של הלקוח, למשל נתונים על האופן שבו הוא פרע את התחייבויותיו בעבר.

האזור האישי

האזור באתר האינטרנט של מערכת נתוני אשראי שמאפשר ללקוחות לקבל מידע אישי, לבצע פעולות במערכת או להגיש פניות שונות בקשר למערכת.

השימוש באזור האישי מחייב זיהוי באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.

הגבלה על מסירת נתוני אשראי

לקוח זכאי לבקש שנתוני האשראי שלו לא יועברו לנותני אשראי לצורך עריכת דוח אשראי. במקרה כזה תבוצע חסימה במערכת שלא תאפשר העברה של הנתונים השמורים בה למי שניתנה לגביו הוראת אי מסירה. לקוח שביצע הגבלה על מסירת נתוני אשראי יכול לבטל אותה בכל עת או לשנות את הגופים שנכללים בהגבלה.

הודעה על סיום תקופת הגבלה

מכתב הנשלח ללקוח עד 45 ימים לפני תום תקופת ההגבלה, המודיע לו על המועד שבו תקופה זו אמורה להסתיים.

המערכת

מערכת נתוני אשראי בבנק ישראל.

הפסקת איסוף נתוני אשראי

לכל לקוח יש זכות להפסיק את איסוף נתוני האשראי שלו במערכת נתוני אשראי, למעט בתקופת הגבלה.

כאשר מתקבלת בקשה להפסקת איסוף נתוני אשראי, נמחקים בנוסף כל נתוני האשראי שנאספו עד למועד הבקשה של הלקוח ולא יישמרו הנתונים שידווחו למערכת לאחר מועד הבקשה. בנוסף נמחקים גם הדוחות שכבר הוזמנו מהמערכת ולא ניתן לאחזרם.

לתשומת ליבך:

נתוני האשראי שנאספים במערכת כוללים גם נתונים חיוביים ולכן הפסקת איסוף נתוני אשראי עשויה לפגוע ביכולתך לקבל אשראי בתנאים מיטביים.

הפסקת עתידית של איסוף נתוני אשראי

בקשה של לקוח שנמצא בתקופת הגבלה, להפסיק את איסוף נתוני האשראי שלו במערכת מיד עם תום תקופת ההגבלה. הבקשה תבוצע באופן אוטומטי בסיומה של תקופת ההגבלה שחלה על הלקוח.

חיווי אשראי

חיווי אשראי זו הבעת דעה על ידי לשכת אשראי האם יש לתת ללקוח אשראי (כן/לא) לאור הנתונים לגביו במערכת נתוני אשראי. בכל מקרה, ההחלטה האם לתת אשראי ללקוח היא של נותן האשראי בלבד ועל אחריותו.

לקוח

כל אזרח או תושב בגיר (שמלאו לו 18 שנים) שמקור מידע דיווח לגביו נתוני אשראי, לרבות בפעילותו כעוסק.

מובהקות לאי פירעון – לעניין הפסקת איסוף נתונים

נתון שמצביע באופן ברור על כך שלקוח אינו פורע או שלא פרע בעבר התחייבות כספית כלשהי, ובעקבותיו מתחילה ללקוח תקופת הגבלה.

רשימת הנתונים שנכללים בהגדרה זו נקבעו בתקנות והם כוללים:

 1. מתן צו כינוס.
 2. פתיחת הליך פשרה או הסדר עם נושים.
 3. הכרזה על פשיטת רגל.
 4. פתיחת תיק על ידי ההוצאה לפועל בסכום התחלתי של יותר מ-5000 ש"ח או פתיחה של מספר תיקים שסכומם המצטבר הוא יותר מ-4000 ש"ח.
 5. הכרזה כלקוח מוגבל או כלקוח מוגבל חמור.
 6. פתיחת הליכים בבית משפט בעקבות חוב לבנק, חוב לחברת כרטיסי אשראי או חוב למקור מידע אחר בסכום של יותר מ-10000 ש"ח.

מובהקות לאי פירעון – לעניין חיווי אשראי

נתון שמצביע באופן ברור על כך שלקוח אינו פורע או שלא פרע בעבר התחייבות כספית כלשהי, שבעקבותיו יימסרו נתוני האשראי של הלקוח בכל בקשה לחיווי אשראי.

רשימת הנתונים שנכללים בהגדרה זו נקבעו בתקנות ואלו אותם נתונים שמפורטים בהגדרת מובהקות לאי פירעון לעניין הפסקת איסוף נתונים ובנוסף:

שליחת התראה מהבנק בעקבות סירוב לכבד 5 צ'קים.

מזהה עסקה

מספר לפיו מזוהה עסקת אשראי במערכת נתוני אשראי.

מזהה עסקה עשוי להיות שונה ממספר העסקה או מספר החשבון של הלקוח אצל מקור המידע.

מקור מידע

כל גוף שמעביר נתוני אשראי למערכת נתוני אשראי, בין אם הוא חייב או רשאי לדווח.

מקורות מידע כוללים בין השאר: בנקים, חברות כרטיסי אשראי, נותני אשראי חוץ בנקאי, לשכות ההוצאה לפועל, הכונס הרשמי.

ניטור

מעקב תקופתי או שוטף של נותן אשראי על שינוי בנתוני האשראי של לקוח.

כדי להפעיל מנגנון ניטור הלקוח חייב לתת את הסכמתו לנותן אשראי.

עסקאות לא פעילות

עסקאות של לקוח שנפרעו במלואן, שהסתיימו מסיבה אחרת או שהלקוח כבר אינו קשור אליהן.

עסקאות פעילות

עסקאות אשראי מכל סוג שבהן הלקוח חייב או ערב ושהלקוח עדיין קשור אליהן.

פורמט XML

פורמט של הצגת נתונים לצורך קריאה על ידי מכונה. פורמט זה אינו מיועד לקריאה על ידי הלקוח. הנגשת מידע בפורמט XML נועדה להקל על עיבוד נתוני אשראי על ידי תוכנות יעודיות הקוראות שפת XML.

שווי בטוחה

שווי הבטוחה לפי העדכון האחרון שהתקבל ממקור המידע המדווח.

שווי הבטוחה נקבע על ידי מקור המידע והוא מתעדכן בהתאם למדיניות ניהול הבטוחות שנקבעה על ידי מקור המידע.

תאריך סיום הסכמת לקוח לניטור העסקה

המועד האחרון שבו אישר הלקוח לנותן אשראי לקבל מידע אודותיו במסגרת ניטור.

אם הלקוח הסכים לניטור עד לסיום העסקה, ייתכן שמועד זה ישתנה אם העסקה תתארך או תיפרע מוקדם יותר.

תהליך זיהוי

תהליך של אימות זהות לקוח בטרם מסופק לו שירות ממערכת נתוני אשראי.

האימות מבוצע על בסיס אימות תשובות הלקוח מול מאגרי המידע הבאים:

מרשם האוכלוסין, מערכת סליקת כרטיסי אשראי, מערכת נתוני אשראי.

במרבית השירותים יידרש אימות מול שני מאגרי מידע מתוך המאגרים לעיל ("אימות חזק"), אולם ייתכנו שירותים בהם נסתפק באימות המידע מול מאגר אחד בלבד.

תקופת הגבלה

תקופה שבה לקוח אינו יכול לממש את זכותו להפסיק את איסוף נתוני האשראי שלו במערכת נתוני אשראי.

ואם כבר מומשה זכות זו – היא מתבטלת באופן מיידי.

תקופת הגבלה מתחילה כאשר מתקבל במערכת נתון שמעיד על מובהקות לאי פירעון ומסתיימת לאחר שעברו 3 שנים שבהם לא התקבל נתון כלשהו שמעיד על מובהקות לאי פירעון.

לקוח שנמצא בתקופת הגבלה יכול לבקש הפסקה עתידית של איסוף נתוני אשראי שתבוצע רק בתום תקופת ההגבלה.

אנחנו ב-AVINION יודעים שנתוני אשראי שליליים הם לא דבר קל, ובטח שלא בטווח הארוך. לשם כך אנו עושים את מירב המאמצים כדי שאתם תוכלו ליהנות מתהליך תיקון דירוג אשראי קל ומהיר בליווי צמוד כמו שרק אנחנו יודעים לעשות!

נגישות